Historien

Svane Shipping A/S blev en realitet pr. 1. maj 2007 da de to Kolding shippingvirksomheder, Neckelmann & Hansen og Svane & Gjørding fusionerede under navnet Svane Shipping A/S og dermed dannede en ny, stor shippingvirksomhed i Kolding.


Fusionen skulle sikre, at Kolding også på sigt havde en havn med et aktivt miljø og et konkurrencedygtigt, moderne og solidt shippingfirma til gavn for både byen, havnen og de mange kunder i Trekantområdet. Kolding Havn spillede allerede dengang af flere årsager en central rolle for lokalområdets udvikling. Den var en af byens største arbejdspladser, samtidig med at mange virksomheder i lokalområdet også dengang var afhængige af hurtigt og effektivt at kunne modtage varer fra ind- og udland.

Kolding Havn var i 2007 landets 8. største målt på godshåndtering i ton og havde den fordel, at den allerede dengang var trimodal. Det vil sige, at godset her kunne håndteres både via skib, bil og tog. I mange andre havne var skinnerne efterhånden nedlagt, så der ikke længere var mulighed for at transportere godset direkte til & fra havneområdet på togvogne.​

Gamle dyder – nye muligheder

Både Svane & Gjørding og Neckelmann & Hansen var stolte og traditionsrige Kolding-virksomheder, der begge havde en knap 100-årig historie bag sig.


Svane & Gjørding blev grundlagt i 1926. Virksomheden havde allerede dengang datterselskaber og associerede selskaber i England, Polen og Letland og var medejer af Havneterminalen A/S. Neckelmann & Hansen blev etableret i 1911 af Chr. Neckelmann. Udover shippingvirksomhed drev Neckelmann & Hansen blandt andet godslinien til Bornholm, der ophørte i slutning af 00´erne.


Det fusionerede selskab, Svane Shipping A/S, fik adresse i Svane & Gjørdings bygning på Kolding Havn, i bindingsværkshuset på Nordkajen 2, som i 1990 fik sat en ”tvilling” på hvilket skabte Svane Shippings karakteristiske domicil.

Svane Shippings nye logo blev 2 stiliserede svaner, der illustrerer det parløb, som fusionen er resultatet af. Med logoet ville man gerne vise, hvordan de 2 virksomheder fremover vil flyve samme vej, men i lige så høj grad pege fremad og symbolisere det parløb, som firmaet har med kunderne.


Svane Shipping vokser til dobbelt størrelse

Efter en årrække som medejer overtog Svane Shipping A/S pr. 1. januar 2014 den daværende samarbejdspartner, Havneterminalen A/S, og med overtagelsen af Havneterminalen blev der tilført både yderligere kapacitet, faciliteter og kompetencer. De to virksomheder blev herefter ført videre som én, under navnet Svane Shipping A/S. Dermed råder Svane Shipping A/S over i alt 70.000 m2 topmoderne pakhuse og terminaler – de fleste i tilknytning til hovedsædet på havnen i Kolding.​

 

Udklip fra bogen "Vor By - Kolding omkring 1930"​:

Få en komplet logistikløsning​

Svane Shipping tilbyder en komplet logistikløsning, når dine varer skal fragtes. Du får en lokal partner med et globalt netværk, der sikrer, at vi kan løse enhver opgave.

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Certifikat og autorisation

FONASBA
​The FONASBA Quality Standard

GMP +certificeret

Autorisationsbevis
​Økologisk virksomhed

Svane Shipping A/S

Nordkajen 2, DK-6000 kolding

Klik for rutevejledning


CVR: 54638116

Telefon: 75 52 18 11
E-mail: mail@svaneshipping.dk