Historien

Svane Shipping A/S blev en realitet pr. 1. maj 2007 da de to Kolding shippingvirksomheder, Neckelmann & Hansen og Svane & Gjørding fusionerede under navnet Svane Shipping A/S og dermed dannede en ny, stor shippingvirksomhed i Kolding.


Fusionen skulle sikre, at Kolding også på sigt havde en havn med et aktivt miljø og et konkurrencedygtigt, moderne og solidt shippingfirma til gavn for både byen, havnen og de mange kunder i Trekantområdet. Kolding Havn spillede allerede dengang af flere årsager en central rolle for lokalområdets udvikling. Den var en af byens største arbejdspladser, samtidig med at mange virksomheder i lokalområdet også dengang var afhængige af hurtigt og effektivt at kunne modtage varer fra ind- og udland.

Kolding Havn var i 2007 landets 8. største målt på godshåndtering i ton og havde den fordel, at den allerede dengang var trimodal. Det vil sige, at godset her kunne håndteres både via skib, bil og tog. I mange andre havne var skinnerne efterhånden nedlagt, så der ikke længere var mulighed for at transportere godset direkte til & fra havneområdet på togvogne.​

Gamle dyder – nye muligheder

Både Svane & Gjørding og Neckelmann & Hansen var stolte og traditionsrige Kolding-virksomheder, der begge havde en knap 100-årig historie bag sig.


Svane & Gjørding blev grundlagt i 1926. Virksomheden havde allerede dengang datterselskaber og associerede selskaber i England, Polen og Letland og var medejer af Havneterminalen A/S. Neckelmann & Hansen blev etableret i 1911 af Chr. Neckelmann. Udover shippingvirksomhed drev Neckelmann & Hansen blandt andet godslinien til Bornholm, der ophørte i slutning af 00´erne.


Det fusionerede selskab, Svane Shipping A/S, fik adresse i Svane & Gjørdings bygning på Kolding Havn, i bindingsværkshuset på Nordkajen 2, som i 1990 fik sat en ”tvilling” på hvilket skabte Svane Shippings karakteristiske domicil.

Svane Shippings nye logo blev 2 stiliserede svaner, der illustrerer det parløb, som fusionen er resultatet af. Med logoet ville man gerne vise, hvordan de 2 virksomheder fremover vil flyve samme vej, men i lige så høj grad pege fremad og symbolisere det parløb, som firmaet har med kunderne.


Svane Shipping vokser til dobbelt størrelse

Efter en årrække som medejer overtog Svane Shipping A/S pr. 1. januar 2014 den daværende samarbejdspartner, Havneterminalen A/S, og med overtagelsen af Havneterminalen blev der tilført både yderligere kapacitet, faciliteter og kompetencer. De to virksomheder blev herefter ført videre som én, under navnet Svane Shipping A/S. Dermed råder Svane Shipping A/S over i alt 70.000 m2 topmoderne pakhuse og terminaler – de fleste i tilknytning til hovedsædet på havnen i Kolding.​

 

​Svane Shippings kontor fremtidssikres​

I sensommeren 2020 iværksætter Svane Shipping en gennemgribende renovering af firmaets kontor i de bevaringsværdige domicil på Nordkajen 2.
​​​”Vi kunne jo sagtens have valgt at bygge nyt domicil, men bindingsværk-huset på havnen, er et af Kolding havns varemærker og vores hjem igennem årtier. Vi har et stærkt ønske, om at bevare den ånd vi har omkring vores virksomhed, derfor var det naturligt for os at renovere frem for at bygge nyt”, udtaler Adm. Direktør Jesper Hansson.

​Lige før sommerferien flyttede alle Svane Shippings medarbejdere midlertidigt ud af hovedkontoret. Det samme gjorde alt gammel indmad i bygningen. Tilbage stod kun bindingsværkmure, vinduer og tag. Reetableringen af kontormiljøet blev udført med respekt for det gamle hus, samt med fokus på at kontoret skulle leve op til de nye kontorstandarder, forbrugsmønstre og fremtidigt vækstmål for Svane shipping.

Igennem planlægnings- og eksekveringsfasen af renoveringen, holdt Svane Shipping stor fokus på specielt 2 parametre – Kontoret skal være et lækkert og rart sted at opholde sig, samtidig var det vigtigt at få så meget ud af de m2, der var til rådighed. At bindingsværkhusene på havnen er bevaringsværdigt, satte nogle naturlige forudbestemte rammer for renoveringen, og gav samtidig anledning til en mere kreativ og autentisk tilgang til reetableringen.

​Historien om plankeværket ved
​Svane Shipping

I 1928 fik det nystartede mæglerfirma, C. Christensen & Co. af havneudvalget i Kolding Byråd tilladelse til at opføre et bindingsværkshus som kontorbygning.

Under synonymet ”& Co.” skjuler sig den kendsgerning at det er Konsul Christian Eff´s søn Valentin I godkendelsen fra havneudvalget noteres det at grundstykket skal indhegnes og beplantes, således at bygningen med dens omgivelse fremstår som en pryd for havnepladsen.

I august 1929 klager Valentin Effs på mæglerfirmaets vegne over skader der er påført bygningen ifm reparation af havnekajen. Der klages også over at de ca. 100 læs muldjord som er lagt ud til beplantning er gjort ubrugelige, idet stedet har været anvendt som oplagsplads under reparationen.


​Der fulgte også et erstatningskrav på 638 kr. til udbedring af skader på bygningen, et tilbud som Valentin Eff´s havde fået af en lokal håndværker i Kolding. I første omgang afviste havneudvalget klagen – Det var i øvrigt en beslutning som Havneudvalgets formand, Christian Eff´s ikke havde indflydelse på da han var fraværende, men efter henvendelse fra familien Eff´s advokat beslutter havneudvalget opsætning af et hvidmalet stakit, dog således at al fremtidig vedligeholdelse påhviler lejeren

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Udklip fra bogen "Vor By - Kolding omkring 1930"​:

Få en komplet logistikløsning​

Svane Shipping tilbyder en komplet logistikløsning, når dine varer skal fragtes. Du får en lokal partner med et globalt netværk, der sikrer, at vi kan løse enhver opgave.

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Certifikat og autorisation

FONASBA
​The FONASBA Quality Standard

GMP +certificeret


Vlog certificeret​

Autorisationsbevis

​Økologisk virksomhed

Svane Shipping A/S

Nordkajen 2, DK-6000 kolding

Klik for rutevejledning


CVR: 54638116

Telefon: 75 52 18 11

E-mail-adresser:
​Faktura:​         invoice@svaneshipping.dk
​Klare​ring:       agency@sv​aneshipping.dk
Befragtning:  info@svaneshipping.dk

Øvrige:           mail@svaneshipping.dk