Forretningsbetingelser.

​Alle opgaver udføres i henhold til Danske Shipping- og Havnevirksomheders Almindelige Betingelser (DSHAB 2024), der kan tilgås her.

De nævnte betingelser begrænser vores ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til 2 SDR pr. kg. eller 666,67 SDR pr. kolli eller enhed. Vores ansvar for simpelt uagtsomme fejl og myndighedskrav er fraskrevet, og bestemmelsernes ansvarsbegrænsningsregler opretholdes i tilfælde af grov uagtsomhed. En evt. erstatning kan ikke overstige 25.000 SDR pr. skadesbegivenhed. Krav mod os forældes efter 10 måneder. Vi har panteret for såvel aktuelle som tidligere krav, og morarenten udgør 2% pr. påbegyndt måned. Modregning i vores tilgodehavender er ikke tilladt. Vi agerer alene formidlende mellemmand ved udførelse af mægler- og agentopgaver og skal holdes skadesløs for tab eller skade. Enhver tvist afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting. 

Alle fragtfører- eller speditøropgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser NSAB 2000. Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 27). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§ 30), og at panteretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§ 10).

Nyttige links:

DSHAB 2021 - Danske Shipping- og Havnevirksomheders Almindelige Betingelser

NSAB 2000 - Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser

Få en komplet logistikløsning​

Svane Shipping tilbyder en komplet logistikløsning, når dine varer skal fragtes. Du får en lokal partner med et globalt netværk, der sikrer, at vi kan løse enhver opgave.

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Certifikat og autorisation

FONASBA
​The FONASBA Quality Standard

GMP +certificeret


Vlog certificeret​

Autorisationsbevis

​Økologisk virksomhed

Svane Shipping A/S

Nordkajen 2, DK-6000 kolding

Klik for rutevejledning


CVR: 54638116

Telefon: 75 52 18 11

E-mail-adresser:
​Klare​ring:       agency@sv​aneshipping.dk
Befragtning:  info@svaneshipping.dk
Øvrige:           mail@svaneshipping.dk