Forretningsbetingelser

Alle opgaver udføres i henhold til Almindelige Forretningsbestemmelser 2018 (DSAB) for medlemmer af Danmarks Skibsmæglerforening,
​der kan findes på dsab 2018 gældende fra 1. juli 2019. Hvis vi påtager os opgaver omfattet af Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser (DHAB) 2016 § 2, stk. 1 eller Nordisk Speditørforbundets Almindelige Betingelser (NSAB) 2000 er sådanne opgaver reguleret af DHAB 2016 respektive NSAB 2000, som kan findes på dette link. For at undgå tvivl anses opsækning og relateret arbejde for omfattet af DHAB 2016, jf. begrebet ”Opgaver” ifølge DHAB 2016 § 1.

Både DHAB 2016 og DSAB 2018 begrænser vores ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods ned til 2 SDR pr. kg. eller 666,67 SDR per kolli. Ansvarsbegrænsningsregler ifølge bestemmelserne opretholdes i tilfælde af grov uagtsomhed, og erstatning pr. skadesbegivenhed kan maksimalt udgøre 25.000 SDR. Endvidere gælder der særlige ansvarsbegrænsningsregler for toldkrav og andre myndighedskrav, og andet tab (fx miljøskade eller personskade). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod os forældes efter 10 måneder. Vi har modregningsret og panteret for såvel aktuelle som tidligere krav, og morarenten udgør op til 2% pr. påbegyndt måned.

Særligt om DSAB 2018 bemærkes det, at vi alene agerer formidlende mellemmand og skal holdes skadesløs for tab eller skade, og vores ansvar for simpelt uagtsomme fejl er fraskrevet.

NSAB 2000 begrænser vores ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods begrænset til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er vores samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000. Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod os forældes efter 1 år, og at panteretten omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser.

Nyttige links:

DSAB 2018 - Danmarks Skibsmæglerforening - De almindelige forretningsbestemmelser 2018​​​

NSAB 2000 - Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser

DHAB 2016 - Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2016

Common Template for Service Facilities (RailNet Europe)

Få en komplet logistikløsning​

Svane Shipping tilbyder en komplet logistikløsning, når dine varer skal fragtes. Du får en lokal partner med et globalt netværk, der sikrer, at vi kan løse enhver opgave.

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Certifikat og autorisation

FONASBA
​The FONASBA Quality Standard

GMP +certificeret

Autorisationsbevis

Økologisk virksomhed

Svane Shipping A/S

Nordkajen 2, DK-6000 kolding

Klik for rutevejledning


CVR: 54638116

Telefon: 75 52 18 11
E-mail: mail@svaneshipping.dk